Licencia Talsvar-Assist Light

Snabbfakta

Licencia Talsvar

 • Automatisk telefonist
 • Genomval
 • Dygnet runt tjänst
 • Automatiskt öppet-stängt
 • Förprogrammerade Helgdagar
 • Webbgränssnitt
 • Statistik på samtalsbelastning
 • Kundanpassade applikationer

Assist - ett "köslippningssystem"

Varför Licencia Assist ?

 • Ökar servicegraden
 • Ökar tillgängligheten
 • Avlastar vid hög belastning
 • Inga missade samtal / kunder
 • Minskar stressen
 • Statistik för uppföljning 

Licencia Assist Light

 • CallBack i kö
 • Avlastar vid hög belastning
 • Kundnummer identifiering
 • A-nummer identifiering
 • Meddelandefunktion (VoiceMail)
 • E-post notifiering
 • Dygnet runt tjänst
 • Webbgränssnitt
 • Statistik / Historik

 Effektiv kundservice och tillgänglighet 24 timmar om dygnet.

Våra egenutvecklade talsvarsapplikationer är fullt integrerade med Ericsson-LG växlarna, såklart.
Produkterna är framtagna för att passa den nordiska marknadens specifika krav på telefoni.

Licencia Talsvar

besvarar inkommande samtal automatiskt , sk. IVR-funktion.
Talsvaret förprogrammeras med ett rullande veckoschema för varje avdelning eller telefonnummer till företaget. Veckoschemat blir en automatisk telefonist som besvarar inkommande samtal med olika meddelanden beroende på om det är öppet eller stängt. Talsvaret ger även den inringande möjlighet att själv koppla sig till en avdelning , sk. genomval.

Vill du prata med en säljare tryck 1
- Service support tryck 2 , o.s.v.

Om den inringande inte anger något val kopplas samtalet automatiskt till önskat svarsställe.

All programmering av öppet- och stängttider , genomval , röstmeddelanden m.m. sker enkelt via ett webbgränssnitt. Antalet olika avdelningar är nästan obegränsat , likaså antalet röstmeddelanden som kan spelas in och lagras i Talsvaret.

Vid jul , midsommar , konferenser m.m. skapar du ett sk. Helgmeddelande. Helgmeddelandet har prioritet över det rullande veckoschemat och gäller under den tidsperiod som angetts med ett startdatum och klockslag samt slutdatum och klockslag.

Mao kan Helgmeddelanden skapas i god tid innan det skall gälla. När slutdatum och klockslag har passerat återgår Talsvaret automatiskt till det rullande veckoschemat.

 

Talsvaret har också en statistikmodul som standard.
Där kan inkommande samtalsbelastning avläsas. Statistiken visar inkommande samtal per timme under en valfri tidsperiod. Tidsperioden anges med valfritt startdatum och slutdatum.

Statistiken är mycket bra att ha som underlag när beslut om hur många personer som skall svara i telefonen , samt under vilka tidsperioder. 


Licencia Talsvar kan även kundanpassas med en specifik Talsvarsapplikation.
Licencia har över 20 års erfarenhet av att utveckla kundanpassade Talsvarsapplikationer och god erfarenhet av att integrera till olika system och miljöer. Har du någon fundering eller fråga gällande en specifik Talsvarsapplikation , kan vi kostnadsfritt föreslå en systemlösning samt en prisbild på vad det skulle tänkas kosta. Kontakta då någon av våra säljare till vänster på hemsidan.

Licencia Assist Light 

är ett kostnadseffektivt system som besvarar samtal vid hög belastning eller när du inte hinner svara i telefonen.

Licencia Assist Light är ett stödsystem till din befintliga telefoni.
När det är kö ges den inringande valmöjlighet att bli uppringd istället för att vänta kvar. När det inte är någon på plats , eller ni inte har möjlighet att svara , kan systemet registrera inringandes telefonnummer och ni ringer tillbaka så snart möjlighet ges. Missa inga samtal som kan medföra en förlorad kund eller order.

Licencia Assist Light avlastar samtalsbelastningen vid köer och kan fördela samtalen jämnt under dagen. Vilket i sin tur gör verksamheten mer effektiv till en bättre kostnad. Tillgängligheten ökar för kunderna med möjligheten att lämna sitt telefonnummer , dygnet runt alla dagar om året.

 

Så här fungerar det

Inringande kunder hamnar i telefonkö , kunden får då möjlighet att bli uppringd instället för att vänta kvar i telefonkön.

- Just nu är det några samtal före , vill du att vi ringer upp dig tryck 1 , eller vänta kvar.

Kunden väljer nu att bli uppringd.

Om kunden visar sitt telefonnummer , sk. A-nummer , läser systemet upp numret och kunden får godkänna att det är rätt nummer. Om de önskar bli uppringda på annat nummer kan de knappa in det. Om kunden har dolt eller hemligt nummer uppmanas kunden att ange ett telefonnummer. Det finns även möjlighet att komplettera numret med ett inspelat meddelande , t.ex om kunden skall ange sitt ärende mer i detalj. Därefter ges en talad kvittens på att meddelandet är mottaget.

När kunden har lämnat sitt telefonnummer visas det på webbklienten.

 

[ Klicka på bilden för större bild med beskrivning. ]

Alla agenter som är inloggade ser samma lista. När någon agent tar ett meddelande kommer övriga agenter se det under rubriken Ägare och kan inte öppna meddelandet. När en agent tagit ett meddelande och skall ringa upp angivet telefonnummer klickar de på knappen Ring och telefonnumret rings upp automatiskt.

Snabbt , enkelt och användarvänligt.