Licencia Cloud Statistix

Snabbfakta

 • Webbaserat användargränssnitt
 • Obegränsat antal inlogg 
 • Enkla och kraftfulla rapporter som kan kundanpassas
 • Schemalagda och automatiska rapporter
 • Webbaserat användargränssnitt
 • Exportera skapade rapporter till Excel (XLSX), CSV m.fl.
 • Rollbaserat med obegränsat antal inloggningar 
 • WebAPI (HTTP) för integration ifrån andra system 
 • Synkronisering mot externa katalogsystem 
 • Stöd för flera samtidiga aktiverade moduler (t.ex. om ert företag har två olika telefonsystem) 
 • Språkstöd (Engelska, Svenska) 
 • Hostas i Microsoft Windows Azure 
 • Kundgrupperingsstöd - Flera företag i samma installation 
 • Katalogfunktionalitet 
 • Visa rapporter per Tid, Datum, Veckodag, Vecka, Månad, Kvartal, År eller Period 
 • Gruppera rapporter per Mätobjekt, Grupp, Insamlingspunkt eller Totalt

Licencia Cloud Statistix är ett statistik- och analysverktyg anpassat för telefoniplattformen iPECS från Ericsson-LG. Med Cloud Statistix kan Ni enkelt och effektivt följa upp och analysera Er kommunikation. T.ex. för att kontrollera och minimera kostnaderna för er telefoni. Men även för kundanpassade analyser och finjustering för att säkerställa en hög servicegrad och maximera upplevelsen för Era kunder.

Tjänsten säljs som standard i fyra storlekar, se avsnittet artiklar, baserade på system och antal användare. Lösningar med fler än 300 användare offereras.

Användningsområden och funktionalitet

Automatisera rapporteringen

Ni kan själva skapa kundanpassade rapporter som automatiskt, med fördefinierade scheman, allt levereras till korrekt beslutsfattare vid rätt tidpunkt.

Säkert och underhållsfritt

Eftersom intelligensen ligger i molnet är lösningen mycket enkel att installera och alltid igång. Kravet på egen hårdvara är därför också minimerat vilket medför minimalt underhåll och låga driftskostnader.

Beprövat och säkert

Grundplattformen används av både stora och små organisationer t.ex. Sveriges Riksdag, IKEA, Nordea, Svenska Spel, Sveriges Kommuner och Landsting SKL, Hallands Läns Landsting, Kalmar Läns Landsting, Kalmar Kommun, Göteborgs Stad, Trafikverket, Scania, Skanska.

Bas och avancerad rapport

Alla rapporter presenteras både grafiskt och i tabellform vilket direkt låter Dig se trender och avvikelser samtidigt som Du enkelt kan analysera informationen i detalj med samtalsspecifikationer och detaljerade individrapporter.

Basrapportsdelen är riktad till nya användare som på ett intuitivt sätt kan börja använda systemet och få tillgång till informationen. Samtidigt som de fungerar som en bra grund till förståelse av den mer kraftfulla och avancerade delen. 

Den avancerade delen innehåller funktioner som bl.a. tillåter Dig att skapa grupperade rapporter där Du kan jämföra olika mätobjekt sida vid sida. Du kan även välja ut precis den informationsnivå du vill att rapporterna ska innehålla och därav skapa tydliga och fokuserade rapporter.

Prenumerera på rapporter och data

Utifrån bas och/eller de avancerade rapporterna skapar Du sedan prenumerationsrapporter som automatiskt genereras och distribueras av systemet utan att Du som användare behöver interagera.

Arbeta med realtidstabeller i Excel

Cloud Statistix har fullt stöd för Excel-exportering och Du kan direkt inifrån systemet skapa Excel-versioner av era rapporter Vilka Du sedan direkt kan arbeta vidare med. De Excel-rapporter som skapas är designade till att använda Excels inbyggda funktionalitet fullt ut med bl.a. filter och sorteringsfunktionalitet så att Du direkt kan börja arbeta med rapporten utan att manuellt behöva skapa grafer och tabeller.

Kompabilitet och krav

 • System: Ericsson-LG iPECS MFIM, eMG80 och UCP
 • Webläsare: Internet Explore, Firefox, Chrome och Safari
 • Microsoft Excel för arbete med realtidstabeller.