Snabbguide för Licencia iPECS Statistix

Taggar: 
snabbguide
statistik
Senaste uppdatering: 
Olle Sjögren fre, 2013/09/06 - 16:43

Snabbguide för att enkelt komma igång och förstå hur Licencia iPECS Statistix fungerar.

Bra att känna till

 • Applikationen är helt webb- baserad och stöds av de flesta vanliga webbläsarna på marknaden.
 • Språken som stöds är Svenska samt Engelska.
 • Informationen som presenteras kan variera något beroende på telefonväxelns programmering och om ev. extern utrustning (såsom Licencia Talsvar/Assist) används tillsammans med telefonväxeln.
 • All samtalsinformation lagras i en databas. Urval från denna information kan sedan göras med hjälp av olika filter och presenteras på olika sätt genom att välja önskad rapporttyp.
 • Rapporter kan presenteras på bildskärmen och exporteras till flera olika filformat. Rapporter kan även skickas som e-post.
 • För att programmet skall kunna beräkna samtalskostnader krävs en riktnummerdatabas. Denna är en tilläggsmodul och beställs genom någon av Licencia telecom auktoriserad återförsäljare.

Starta programmet

För att starta applikationen behöver man känna till sökvägen till webbsidan "Login.aspx". Ange sökvägen enligt nedanstående:

Datornamn/IIS-katalog/Pages/Login.aspx

Logga in med

Användarnamn: admin
Lösenord: admin

 

När du loggat in kommer du automatiskt in i rapportdelen.

 

Välj språk i: Mina Inställningar/My Settings

Rapporter

Välj Rapporttyp: (design)

Standardrapport

 • Visar Inkommande samt Utgående samtal.
 • Tidsgruppering/sortering möjlig.

Utökad rapport

 • Visar Inkommande, Utgående, Transfererade samt Obesvarade samtal.
 • Tidsgruppering/sortering möjlig.

Log/Log detaljerad rapport

 • Visar specifika samtal.
 • Tidsgruppering/sortering möjlig.

Veckorapport

 • Visar samtal/tid fördelade över veckodagar.
 • Olika tidsgrupperingar/summeringsvariabler möjliga.

Intervallrapport

 • Visar antal samtal fördelade över valt tidsintervall (väntetid/samtalslängd).
 • Tidsenheten för intervallen är sekunder.

Filtrera rapport

Välj t.ex. Anknytning under Urval 1

Välj önskad Tidsgrupp/Sortera på t.ex Månad sorterad på Antal in

 

Ange ett intervall baserat på Urval 1 (och ev. Urval 2) t.ex. Anknytning 472-475.

Bocka i Detaljer för att summera anknytningarna var för sig om så önskas.

 

Välj tidsperiod

Från datum/Till datum

Skriv direkt i datumfältet eller klicka på kalendersymbolen.

 

Namnge rapporten

Ge en beskrivning.

Förhandsgranska och spara rapporten.

 

Förhandsgranskning av rapport

Visa som grafiskt diagram